gebouwen

schoolgebouw

schoolgebouw kleurplaat kleurprent tekening 01k
  • ga jij hier naar school?
  • kleur de prent in kleuren die je graag ziet.
  • geef de kleurprent aan je juf of meester.

het ziekenhuis

ziekenhuis kleurplaat kleurprent tekening 01k
  • de ziekenwagen komt aan bij het ziekenhuis.
  • kleur de kleurprent in fijne kleuren.
kiddicolour
kiddicolour